Навчання

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
зірочок - 5, відгуків - 2
м. Тернопіль, вул. Руська, 56
+38 (0352) 52-41-81

Університет є освітнім закладом технічного і технологічного спрямування. Навчальні функції його полягають у вивченні фізичних основ явищ і процесів з метою розробки і проектування нової техніки та технологій у різних галузях, навчання методам їх моделювання, дослідження і оптимізації

вверх