Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
зірочок - 5, відгуків - 2
м. Тернопіль, вул. Руська, 56
+38 (0352) 52-41-81

Університет є освітнім закладом технічного і технологічного спрямування. Навчальні функції його полягають у вивченні фізичних основ явищ і процесів з метою розробки і проектування нової техніки та технологій у різних галузях, навчання методам їх моделювання, дослідження і оптимізації. Організація навчального процесу здійснюється на принципах неперервності, наскрізності, наступності і професійності навчання на всіх рівнях багатоступеневої системи освіти.

Історія університету

Витоки історії університету сягають 1960 року, коли 11 листопада було організовано Тернопільський загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання. 15 травня 1964 року факультет реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту з першими кафедрами: вищої математики, нарисної геометрії та графіки, технічної механіки, фізики й енергетики.
27 лютого 1991 року на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту створено Тернопільський приладобудівний інститут — другий вищий навчальний заклад такого профілю в Україні. З квітня 1995 року навчальний заклад носить ім’я видатного українського вченого та громадського діяча Івана Пулюя. Згідно рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії в 1994 році навчальний заклад акредитовано в повному обсязі за IV рівнем.
Постановою Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 року на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя створено Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.
11 грудня 2009 року за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки та враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності ТДТУ указом №1024/2009 президента України університету надано статус національного.

Факультети університету

Факультет комп’ютерних технологій (ФКТ)
Спеціальності:
7.05020201, 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами
7.05020202, 8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Електромеханічний факультет (ЕМФ)
Спеціальності:
7.05070103, 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання
7.05070105, 8.05070105 Світлотехніка і джерела світла
7.05070108, 8.05070108 Енергетичний менеджмент
Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)
Спеціальності:
7.05010302, 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення
7.05010101, 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
7.05010201, 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі
6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем (ФРК)
Спеціальності:
7.05100302, 8.05100302 Прилади точної механіки
7.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
7.05090204, 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи
6.051402 Біомедична інженерія
Механіко-технологічний факультет (МТФ)
Спеціальності:
7.05050201, 8.05050201 Технології машинобудування
спеціальність 7.05050401, 8.05050401 Технології та устаткування зварювання
7.06010101, 8.06010101 Промислове і цивільне будівництво
6.070106 Автомобільний транспорт
Факультет машинобудування та харчових технологій (ФХМ)
Спеціальності:
7.05050301, 8.05050301 Металорізальні верстати та системи
7.05050312, 8.05050312 Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
7.05050313, 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
7.05170107, 8.05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
7.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока
6.051702 Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)
Факультет управління та бізнесу у виробництві (ФБВ)
Спеціальності:
7.03010201 Психологія
7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування
8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності
8.18010012 Управління інноваційною діяльністю
Факультет економіки і підприємницької діяльності (ФПД)
Спеціальності:
7.03050201, 8.03050201 Економічна кібернетика
6.030504 Економіка підприємства
7.03050701, 8.03050701 Маркетинг
7.03050801, 8.03050801 Фінанси і кредит
7.03050901, 8.03050901 Облік і аудит
Факультет по роботі з іноземними студентами (ФРІ)
Англійська мова навчання, спеціальності:
7.05010101, 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології
7.03060101, 8.03060101 Менеджмент організацій

Перегляньте також

Коментарі

вверх